Lid worden en opzeggen - Zuidhorn

Sponsors

Lid worden en opzeggen

Via het online formulier kun je je aanmelden als lid van voetbalvereniging Zuidhorn. De ingevulde gegevens worden hierbij via een beveiligde verbinding verzonden.
 
Online aanmelden bij vv Zuidhorn
1# Klik hier om je online aan te melden als trainend lid, spelend lid of donateur.
2# Klik hier om je online aan te melden als je vrijwilliger bent (bv. leider of trainer) en je zelf niet traint of speelt.

Belangrijk: het proces van aanmelden en plaatsing in een team neemt enige tijd in beslag. Houd er rekening mee dat dit minimaal 2 weken kan duren.  

Alle clubvrijwilligers die niet trainen of spelen worden ook aangemeld als bondslid van de KNVB. Zo valt iedereen die voor de club actief is onder de dekking van de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen van de KNVB, die van kracht zijn tijdens clubactiviteiten.

Lidmaatschap vanaf (bijna) 6 jaar

Lid worden van vv Zuidhorn kan vanaf het kalenderjaar waarin de zesde verjaardag van het potentiële nieuwe lid valt. Voetballen kan voor zover er ruimte is in een team dat bij het nieuwe lid past. We doen er alles aan om nieuwe (jeugd)leden zo spoedig mogelijk in te delen. Speciaal voor de (ouders van) kinderen in de leeftijd van (bijna) 6 tot en met 8 jaar is een handig informatieblad opgesteld. 

vv Zuidhorn  is een vereniging die draait op vrijwilligers en leden. Bij het lidmaatschap van een vereniging horen daarom (uiteraard) ook een aantal plichten.  De club kan leden en ouders van jeugdleden "verplichten" om bij toerbeurt bepaalde taken rond het reilen en zeilen op de club uit te voeren. Door het lidmaatschap commiteer je je hier aan. Uiteraard zal die verplichting proportioneel (realistisch en in verhouding)  zijn. Als er bijzondere omstandigheden zijn kan hier in overleg van af geweken worden.
 
Mijn kind is (jonger dan) 5 jaar
De ervaring leert dat, op een zeldzame uitzondering na, kinderen pas echt door hebben waarom zij op een voetbalveld staan als zij 5 of 6 jaar zijn. Dit is de reden waarom de KNVB geen competities heeft voor kinderen in de leeftijdscategorie Onder 6. Bij vv Zuidhorn houden wij ons graag aan deze leeftijdsgrens. Dit betekent, dat kinderen pas als lid bij onze vereniging kunnen worden aangemeld als zij 5 jaar zijn én in het jaar van aanmelding 6 jaar worden.
 
VV Zuidhorn gedragscode en privacystatement
We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van onze statements en ermee akkoord gaat voordat je lid wordt. Lees daarom niet alleen de privacyverklaring van de KNVB, maar ook die van vv Zuidhorn goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe de KNVB en vv Zuidhorn omgaan met persoonsgegevens. Tijdens het aanmeldproces word je gevraagd de verklaring(en) goed te lezen en hiermee
akkoord te gaan.
 

Te weinig geld om lid te worden?
Heb of ken je een kind dat graag (weer) lid wil worden, maar is de contributie een probleem? Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds betaalt de contributie en de benodigde spullen als je tijdelijk of langdurig weinig inkomen hebt. Als je een uitkering of schulden hebt, zzp'er bent met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt: het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan je helpen! Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen.

 
Beëindiging lidmaatschap en/of overschrijving
Als je wilt opzeggen stuur dan een e-mail naar: ledenadministratie@vvzuidhorn.nl
Na ontvangst bevestigen wij je de beëindiging van jouw lidmaatschap. Wil je overschrijven naar een collega vereniging, stuur ons dan ook een e-mail. Hiervoor geldt hetzelfde e-mailadres. We stemmen de overschrijving dan met je af.
 
Geef jouw opzegging of overschrijving door voor 1 juni van het huidige seizoen (het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni). Doe je dit na deze datum, dan ben je voor het gehele daaropvolgende seizoen lid van onze club en contributieplichtig. Ook is het dan niet mogelijk om bij een andere club ingeschreven te worden. Dus: zorg dat je op tijd bent als je je wilt laten overschrijven of je lidmaatschap wilt beëindigen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!